Webinaruka 8.-12. mai – Bli med en dag eller flere!

Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen. Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er viktig å ta de riktige valgene – for fremtiden! For å belyse de raske endringsprosessene vi står i har vi, i samarbeid med WoodWorks! Cluster, Skognæringa Kyst og Bygg i Tre, invitert gode innledere til å dele perspektiver og diskutere mulige løsninger.

Vi ønsker både medlemmer og andre interesserte, velkommen til å ta del i interessante, digitale webinarer hver morgen, i en hel uke. Du velger selv om du vil delta en eller flere dager, hver dag fra kl. 08:30 – 10:00. 

Bli med på Webinaruka 8.-12 mai! Vi ser frem til ei spennende uke med faglig påfyll via Teams, og håper mange har lyst til å bli med en dag eller flere. Huk av for dine valg i påmeldingen.

Alle som skal delta må melde seg på via denne lenken (WoodWorks! sin påmeldingsportal)

Program

Mandag 8. mai: Verdensbildet – konsekvenser for skog- og trebasert næring

 • Det truende verdensbildet og konsekvenser for oss som samfunn og som næring, ved Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom, Eika
 • Bærekraft vil øke konkurransekraften og lønnsomheten, ved Fredrik Schjetne Bekken, Sparebank1, Regnskapshuset

Tirsdag 9. mai: Verdiskaping av produkter fra skogen

 • Råstoffsituasjonen i Norge og Agder/Trøndelag, og utviklingen framover – kan vi øke produksjonen og avvirkninga? ved Arne Rannem, Landbruksdirektoratet
 • Quantification of wood flows in Trøndelag, ved Cipo Peveling, Stipendiat, NTNU
 • Biocarbon i Elkem, ved Marit Dolmen, Department Manager Process Development, Elkem.

Onsdag 10. mai: Utvikling og vekst med færre ansatte

 • AI – kunstig intelligens gir muligheter for i trebasert næring, ved Morten Goodwin, professor ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research.
 • Praktisk bruk av AI – Kom i gang! Systematiser data du har og få oversikt over KPI-er, en datadrevet reise er i gang, ved Svein-Inge Ringstad, Smart Inspection AS
 • Behovsstyrt vedlikehold gir økt produktivitet og bærekraft, ved Ingar Fredriksen, El-Watch AS

Torsdag 11. mai: Hva betyr energisituasjonen for skog- og trenæringa?

 • Markedsutsikter for kraftforsyning til norsk skogindustri, ved Tone Aanderaa Kiste, daglig leder Kraftkompetanse KO
 • Er elektrifisering av sokkelen et godt klimatiltak? – og hvilke konsekvenser får dette for norsk skogindustri? ved Asbjørn Torvanger, forsker Cicero
 • Innovative energiløsninger i bransjen
  – Trekraft, Norges første storskala produsent av ved og fyringsbriketter, ved Svein Bjerke, daglig leder.
  – Norske Skog Skogn, ved Håvard Busklein, adm dir.

Fredag 12. mai: Bærekraftig arkitektur

 • Alternative byggemetoder, ved Joakim Dørum, Green Advisers
 • Bærekraftig arkitektur, ved Roy Blom, Blom Arkitekter
 • Tre som fremtidens byggemateriale, ved Sebastian Gulliksen Stokkebokjær, Dark Arkitekter

Vi ser frem til ei spennende uke med  faglig påfyll via Teams, og håper mange har lyst til å bli med en dag eller flere. Huk av for dine valg i påmeldingsskjemaet.

Alle som skal delta må melde seg på via denne lenken (WoodWorks! sin påmeldingsportal)