Krister Moen

Kommunikasjon, strategi, prosjekt- og klyngeutvikling