Liv K. Strand

Administrasjon og prosjektoppfølging bærekraft, kystskogbruket m.m.