Webinaruka 25. – 29. november

Hver dag, mandag til fredag denne uka, fra kl. 08:30 – 10:00 inviterer vi alle som er interessert i økt verdiskaping i skog- og trebasert næring, til å delta på til dagsaktuelle webinarer med relevante tema og innledere. 

Sett av tid/datoene i kalenderen din allerede nå.

Vi kommer tilbake til program og lenke til påmelding litt lenger ut på vinteren. 

Aktivt samarbeid

Webinaruka arrangeres i samarbeid mellom InnoTre, WoodWorks! Cluster og Skognæringa Kyst.

Vi har felles ambisjoner om å bidra til å øke bruken, og å utvikle nye anvendelsesområder, av tre nasjonalt og internasjonal. Sammen vil vi dele erfaringer og oppnå gjensidig nytte av felles aktiviteter. Klyngene jobber sammen for å identifisere felles prioriteringer og områder med potensielle synergier. 

Bilde: Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster, i samtale med Maya Twedt Berli, tidligere leder i InnoTre.