Bli med

Som medlem i Agder Tresenter og deltaker i InnoTre får man mulighet til å utvikle både egen bedrift og bransjen i samarbeid med andre. Vi tilrettelegger for møteplasser og prosjekter som virksomhetene er opptatt av. Alle trenger ikke delta på alt, men det forventes at alle deltar på noe. 

Alle virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkommen til å bli med. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretnings-messige tjenesteytere (leverandører) delta.

Forutsetningen er at virksomheten støtter opp om Innotre og Agder Tresenter sitt hovedformål, og at de kan og vil bidra til at målene nås.

Engasjement lønner seg

Vi oppfordrer virksomhetene til å engasjere seg i arbeidet og til å delta i relevante aktiviteter. Dette kan være deltakelse på konferanser, i workshops, på kurs eller prosjekter i regi av nettverket. Av erfaring ser vi at man får mer igjen dess mer aktiv man er.

Forventninger

Det forventes vilje til å dele utfordringer, erfaringer, kompetanse og gode eksempler. Dette innebærer at medlemmene har en åpen holdning til å dele informasjon, samtidig har vi respekt for hverandre og taushetsplikt i forhold til informasjon som defineres som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene.

Hva koster det?

Årlig kontingent og serviceavgift fastsettes av årsmøtet i Agder Tresenter (prosjekteier for InnoTre). Virksomhetene bidrar ellers med egeninnsats i form av timer og/eller egenandeler for deltakelse i relevante prosjekter og aktiviteter.  I noen tilfeller er det mulig å delta på aktiviteter uten å være medlem, men ikke-medlemmer må betale høyere egenandeler, enn det medlemmene må betale.

Bli medlem 

Virksomheter som som ønsker å bli medlem bes registrere seg via vårt skjema Bli medlemVirksomheter i bransjen blir tatt opp som medlemmer med det samme. Øvrige søknader vurderes av styret før ev. opptak.  

Alle medlemmer presenteres på nettsiden, med logo og lenke videre til virksomhetens egen nettside. 

Spørsmål?

Kontakt daglig leder, Maya Twedt Berli på e-post eller mobil 95 97 08 23. 

Følg oss

Alle, både ansatte i medlemsvirksomhetene og andre interesserte, er velkommen til å registrere seg som mottakere av vårt nyhetsbrev. 

Bli deltaker