TEMA

Kystskogbruket – Skognæringa kyst

Vi bygger relasjoner, utvikler nettverk og legger til rette for erfaringsdeling som skaper verdier.

Kystskogbrukets visjon er at organisasjonen skal være en avgjørende bidragsyter for å oppnå bærekraftsmålene og det grønne skiftet. Visjonen er grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark.

Målet er at aktørene sammen skal bidra til å løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten. Partnerne har jevnlige møter, og i vårt fylke innehar Agder Tresenter rollen som Agder skog- og trenæringsforum.

Kystskogbruket ble etablert i 2008. Melding om kystskogbruket 2022 inneholder faktakunnskap og analyse som bakgrunn for prioriterte satsingsområder og aktiviteter framover. Meldingen er enstemmig vedtatt i fylkestinget i alle 7 fylker, fra Agder til Troms og Finnmark.

Satsingsområder

  • Klimabidrag og skogproduksjon
  • Økt trebruk og trebasert verdiskaping
  • Infrastruktur
  • Omdømmebygging, rekruttering og nettverksarbeid

Under hvert satsingsområde følger konkrete aktiviteter som følges opp i årlige planer.

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Agder: Karl Gjermund Damli, e-post fmavkgd@statsforvalteren.no eller telefon 381 76 193

Kontaktpersoner i Agder fylkeskommune: politiker Gunn Brekka, e-post gunn.haga.brekka@arendal.kommune.no eller mobil 91 30 52 97, og rådgiver Torleiv Olavson Momrak, e-post torleiv.olavson.momrak@agderfk.no eller mobil 92 25 55 97.

Kontaktperson for Agder skog- og trenæringsforum = Agder Tresenter: rådgiver Liv Strand, e-post liv@innotre.no eller mobil 48 25 86 95.

Ikke nøl med å ta kontakt ved spørsmål!

Les mer om Kystskogbruket og Skognæringa kyst