Lærlinger som økt konkurransekraft

InnoTre skal  jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering 

Økt satsing på fagopplæring er en viktig del av dette arbeidet. Agder Tresenter har søkt og fått støtte fra næringsfondet i østregionen (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli) til profilering av fem trebaserte bedrifter som ønsker økt fokus på rekruttering av lærlinger. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med STN+ som skal profilere åtte andre bedrifter i regionen. 

Lærlingeprosjekt i Østregionen

Rekruttering av lærlinger er et viktig område som krever bevisst og langsiktig fokus. Gjennom prosjektet vil vi:

  • Fremheve yrkesfag som et viktig utdanningsvalg.
  • Synliggjøre bedriftene og muligheter for spennende jobber innen trebasert næring i østregionen.
  • Bidra til at lokale ungdommer ønsker å bli i regionen etter endt utdannelse.

Både Risør Vgs. og Tvedestrand Vgs. har vg1 og vg2 fag som gir muligheter innenfor ulike fag bedriftene har behov for lærlinger innenfor. Gjennom prosjektet vil vi også bidra til økt samarbeid mellom skolene og bedriftene, samt bidra til å styrke skolenes fagmiljø/tilbud i tråd med bedriftenes behov.

OIKO i Risør blir ansvarlig for produksjon av filmer for bedriftene som skal delta i prosjektet. Prosjektet vil også profilere kommunen øst i Agder, de enkelte bedriftene, STN+ og InnoTre/Agder Tresenter som helhet. Filmene vil lages for bruk på alle sosiale medier og brukes av både bedriftene og STN+ samt InnoTre.

Målgruppen for bruk av filmene er ungdom, foreldre, samt rådgivere ved skolene i regionene. Prosjektet inngår i en helhetlig satsing som også inkluderer andre tiltak for å fremme yrkesfag som et bra utdanningsvalg. 

Ta kontakt med daglig leder Maya Twedt Berli på mobil 95970823 om det er aktuelt for din bedrift å delta i prosjektet. 

Les mer om ulike fag- og svennebrev på vilbli.no 

Ved behov kan det også organiserefagopplæring i andre fag

Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Alle bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig. 

Fylkeskommunen bidrar med økonomisk tilskudd som kommer lærebedriftene til gode. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor vil deler av tilskuddet bidra til at bedriftene får bistand til godkjenningsprosessen, tegning av kontrakter og oppfølging underveis i læretiden.  

Agder Tresenters opplæringskontoret bistår bedriftene med rekruttering av lærlinger

Vi har kontakt med videregående skoler i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Vi tilrettelegger også for kontrakter for medarbeidere som allerede jobber i bedriften og som ønsker å ta fagbrev  på jobb.

Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til fag-/svenneprøve. Virksomheter som har lærekontrakter som følges opp av Agder Tresenters opplæringskontor må være medlemmer i organisasjonen

Kontakt Roald Tønnesen om du ønsker å bli lærling, ta fagbrev på jobb eller om bedriften ønsker å bli lærebedrift.