ARRANGEMENT

konferansen

Trebyggeri

2023!

Sted: Grimstad UiA i Jon Lilletuns vei 9 Fagskolen i Grøm Næringspark 23
DATO: 28. november kl 8-16
Antall plasser: 300

VELKOMMEN!

Bli med på Norges eneste trekonferanse som også inkluder praktiske forsøk og demonstrasjoner som viser mulighetene innenfor robotisering!

Dette gjør vi i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab!

På Trebyggeri2023! får vi høre hvilken rolle trebyggeri kan spille i den akutte klima- og naturkrisen vi står overfor. Vi får høre hvordan har det gått med treprosjektene som er realisert og hva kan vi lære av pågående utbygginger.

Vi får innblikk på store utbyggeres erfaringer med store treprosjekter og økonomien i disse. Vi får høre om kommende prosjekter og vi får innblikk i bærekraftig bruk av skogressursene til trebyggeri.

I de mange parallellsesjonene kan du fordype deg i moderne trebyggeri, i treets mangfoldige bruksområder, i ombruk, digitalisering samt vi får høre fra nye leverandører som vokser fram. Til sist, men ikke minst, vi får en innføring i robotisering og treets egenskaper gjennom faktiske forsøk i fagskolens ulike laboratorier.

Vær med oss på Trebyggeri2023! og få innblikk i veien videre med tre som fremtidens byggemateriale.

Håper vi sees!

Program

08.15
REGISTERING og KAFFE - på Universitetet i Agder
09:00
Velkommen Tre på Agder, UiA og Fagskolen ønsker velkommen
09:10
La oss komme inn i treboblen – først som sist v/ Preben Aanensen, Ingeniørutdanningen avdeling bygg
09:20
HasleTre – Fremtidens trebygg HasleTre i Oslo er et kontorbygg utenom det vanlige. Ved å bruke gamle byggeteknikker, på en ny måte, kan hele bygget demonteres og gjenbrukes en gang i fremtiden. Dette gjør HasleTre til et forbilde for sirkulære bygg og har fått en rekke priser for bla arkitektur, innovativt trebruk, design for ombruk mm. v/ Jørgen Tycho, arkitekt og kreativ leder, Oslotre
09:40
Sandefjords største byggeprosjekt på mange år er først ut i landet Med Vesterøya skole blir Sandefjord kommune en nasjonal pilot. De blir nemlig den første kommunen i landet til å følge de nye miljøkravene fra EU, nedfelt i det som kalles EU-taksonomien. Den 9200m2 store skolen skal ut på anbud i november i år og skal stå ferdig til skolestart i 2026. Vi får informasjon om prosjektet, miljøkravene som stilles og hvordan dette påvirker prosjektet fra ide til realisering. v/ Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef Sandefjord Kommune
10:00
Bærekraftig bruk av skogressursene til trebyggeri Kan vi øke uttaket av skog og gjøre dette i balanse med naturen? v/ Simon Thorsdal, næringspolitisk ansvarlig, AT Skog
10:25
Pause og nettverking
10:45
TRÆ – et høyt hus i Århus! TRÆ - et høyhus med bærende konstruksjon i massivtre og limtre der fasade, tak, gulv og vinduer er i gjenbrukte og i resirkulerte materialer. Bygget som omtales som et banebrytende prosjekt Danmark er under oppføring. v/ Niklas Nolsøe, Senior Arkitekt og Business Development Director, Lendager Arkitekter
11:20
Anekdoter og nye tiltak Adserballe & Knudsen har siden 2017 jobbet aktivt med å øke antall store treprosjekter i Danmark. Få innsikt i hva det danske byggefirmaet har lært, og hvordan de kontinuerlig optimaliserer måten de jobber på i forhold til materialvalg, effektivt byggeri og innovative løsninger innenfor fagområdene fukt, lyd og brann. v/ Jacob Koch, teknisk direktør, Adserballe & Knudsen
12:00
Lunch - på Fagskolen På Fagskolen: Lunch og del 2 med foredrag, stands, parallellsesjoner og praktiske forsøk
13:00
Banebrytende arkitektur Snøhetta har arbeidet med innovativ bruk av tre siden 1989 og er i dag involvert i ambisiøse treprosjekt over hele verden. Internasjonalt er norsk arkitektur, spesielt vår kunnskap om bruk av tre, blitt et varemerke og et forbilde for mange. Vi får eksempler og erfaringer fra trebyggeri fra et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. v/ Marius Hauland Næss, MNAL og direktør for akkvisisjon- og forretningsutvikling, Snøhetta
13.45
Parallellsesjoner Parallellsesjoner, nettverking og kaffe

Parallellsesjoner

I parallellsesjonene kan du fordype deg i det du er mest interessert i! Dette enten om du blir med oss på foredrag, praktiske forsøk eller omvsning.

Parallellsesjon nr 1
kl 14:00

Trekonstruksjoner i moderne form Hvordan planlegge rasjonelle og effektive trebaserte konstruksjonssystemer. Det nye, 6 etasjers kontorbygget Lumber Teknopark i Vågsbygd er case, et prosjekt som har gått viralt på Archdaily som verdens mest besøkte arkitekturnettsted. Prosjektet viser at det er mulig å bygge miljøvennlige og konkurransedyktige næringsbygg i tre. Vi får også innblikk i leietakeres krav til innemiljø, økonomi, klimaregnskap samt videre utbyggingsplaner på Lumber. v/ Jørgen Tycho, Oslo Tre og Tom Bredesen, adm dir, Skeie Eiendom
Fra skog til produkter med generasjonskvalitet Lauvverket AS skaper verdi ut av den norske lauvskogen. Den nye bedriften på Snartemo produserer lauvtreemner, driver foredling og salg av plank fra alle typer norske lauvtre. v/Jan Petter Gysland, daglig leder  
Vesøya Snekkerverksted AS - 3 møbelsnekkere som nylig  startet opp et nytt og fullverdig møbel - og interiørsnekkeri i Grimstad. Gjenbruk og renovering av eks eldre innredninger og kjøkken er en viktig del av deres virksomhet. v/ Atle Sandberg daglig leder
Massivtre AS - Grimstadbedriften tilbyr treelementer som tar trekonstruksjoner til et nytt nivå. En digital, fornybar, industrialisert og sirkulær løsning som passer til alle typer private og offentlige bygg. v/Tor Øystein Osa Michalsen, daglig leder
Praktiske forsøk og demonstrasjoner Praktiske øvelser i laboratorier med Mechatronics Innovation Lab og Fagskolen
Omvisning på den nye, flotte fagskolen Omvisning med et spesielt fokus på tre, konstruksjon, byggeteknikk og knutepunkter. v/Geir Gjeruldsen og Steinar Roppen Olsen, prosjektledere, Agder Fylkeskommune

Parallellsesjon nr 2
kl 15.00

Treets mangfoldige bruksområder Den første stavkirka i Norge på 1000 år kan bli bygd på Rysstad i Setesdal. Dette skal skje på gamlemåten med lokalt tømmer, hest og øks. 1000 handverkere skal trekkes inn prosjektet som har et budsjett på 112 mill kr. v/Anders Dalseg, Stiftelsen Setesdal stavkyrkje  
Storskolen Wilds Minne i Kristiansand og ny teknologi i byggeperioden v/ Tor Harald Ihme, avdelingsleder og Johan Brommeland Selmar anleggsleder, Veidekke Agder.  
I Kristiansand Sentrum bygges nye 800m2 i lett trekonstruksjon på toppen av eksisterende 5 etasjers bygg. Hør om prosessen, byggets tilstand, valg av konstruksjon og hvordan påbygget løfter hele bygården. v/Michael Befus, Sivilarkitekt MNAL & daglig leder, Trollvegg Arkitektstudio
Bærekraft, ombruk og digitalisering – nye leverandører vokser frem REWO AS gir kvalitetsmaterialer et nytt liv. I løpet av 2024 starter utviklingen med digitalisering og robotisering av arbeidsprosessene. v/Olav Engelstad, daglig leder
Bertelsen & Garpestad har mål om 100% resirkulering eller gjenbruk på nye E39. v/Anette Sikveland og Gunnar Førsund

Omtre AS. Industrialisering av ombruk av tre. v/ Krister Moen, CEO
Praktiske forsøk og demonstrasjoner Praktiske øvelser i laboratorier med Mechatronics Innovation Lab og Fagskolen
Omvisning på den nye, flotte fagskolen Omvisning med et spesielt fokus på tre, konstruksjon, byggeteknikk og knutepunkter. v/Geir Gjeruldsen og Steinar Roppen Olsen, prosjektledere, Agder Fylkeskommune

Foto: Snøhetta, Lendager, Tre på Agder

Talere

Jørgen Tycho Arkitekt og kreativ leder, Oslotre
Marius Hauland Næss MNAL og gruppeleder Norden, Snøhetta
Christian Thorsen Egeberg Eiendomssjef, Sandefjord Kommune
Simon Thorsdal Næringspolitisk ansvarlig, AT Skog
Niklas Nolsøe Senior Arkitekt og Business Development Director, Lendager
Jacob Koch Teknisk direktør, Adserballe & Knudsen
Annette Sikveland Bertelsen & Garpestad
Krister Moen CEO, Omtre
Tor Øystein Osa Michalsen Daglig leder, Massivtre
Preben Aanesen Ingeniørutdanningen avdeling bygg
Olav Engelstad Daglig leder, REWO
Jan Petter Gysland Styreleder, Lauvverket
Atle F. Sandberg Daglig leder, Vesøya Snekkerverksted
Johan Brommeland Selmar Anleggsleder, Veidekke
Tor Harald Ihme Avdelingsleder, Veidekke
Tom Christian Bredesen Adm dir, Skeie Eiendom
Michael Befus Sivilarkitekt MNAL & daglig leder, Trollvegg Arkitektstudio
Geir Gjeruldsen Prosjektleder, Agder Fylkeskommune
Anders Dalseg Stiftelsen Setesdal stavkyrkje
Gunnar Førsund Spesialrådgiver bærekraft og prosessledelse, Bertelsen & Garpestad
Steinar Roppen Olsen Prosjektleder, Agder fylkeskommune

PRIS

Pris, inkl mva

Ordinærpris: 1500,-

Studenter: 150,-

Medlemmer EBA Agder: 1100,-

Medlemmer Agder Tresenter: 800,-

Konferansier

Kristin_alene

Kristin Vedum

Tredriver
Tre på Agder