Kompetanse er ferskvare

Mange av våre medlemsbedrifter er tydelige på at de har behov for ny kunnskap og økt kompetanse, men det kommer ikke av seg selv. Påfyll må prioriteres.

Her kommer info om noen relevante tilbud det er mulig å komme raskt i gang med.

Innføring i endringskompetanse og Lean

Deltidsstudiet ved Fagskolen i Agder gir grunnleggende kompetanse i kontinuerlig forbedring, og vil gjør deg til bidragsyter i endringsarbeid i organisasjonen. Tema:

  • Grunnleggende om endringsprosesser
  • Om forbedringsarbeid, metoder og (Lean)verktøy
  • Kartlegge, identifisere og gjennomføre forbedringstiltak
  • Kunnskap om hvordan intern kompetanseoverføring i bedriften kan gjennomføres
  • Om roller og relasjonsbygging

Faglærerne jobber selv i prosess- og trebasert industri i Agder og kjenner godt til produksjons-prosesser. De deler av egen erfaring og bruker praktiske eksempler i gjennomgang av læringsstoffet. Oppgaver underveis vil relateres til din egen virksomhet.

Søknadsfrist 21. februar. Oppstart 21. mars.

Les mer

Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i trevarebransjen

Modulen ved Fagskolen i Innlandet er utviklet i samarbeid med Norske Trevarer og kan bidra til fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i egen bedrift. Tema:

  • Sirkulærøkonomi og bærekraft
  • Sertifisering og rapportering, regelverk og dokumentasjon
  • Innsamling, sortering, resirkulering og kvalitet i sorteringsarbeidet
  • Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft
  • Operasjonalisering av sirkulærøkonomi i egen bedrift

Sentralt står også erfaringsdeling og hva bedrifter kan gjøre for å oppnå bærekraftmål, samt mål om faktisk energibruk og utslipp i produksjonen. Du får også innblikk i bærekraftig markeds- og salgsutvikling med tanke på returordninger og miljøfokus.

Søknadsfrist 18. januar, oppstart 14. februar.

Les mer

På tide med et stort eller kanskje bare et lite teknologi-løft?

I samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) og WoodWorks! Cluster har vi fått støtte fra Innovasjon Norge til en ny teknologisatsing for bedriftene i nettverkene vårt.

Målgruppa er bedrifter som ønsker å investere i ny teknologi, men som har behov for et dypdykk i aktuelle muligheter før beslutninger fattes. Her presenteres også teknologi som nødvendigvis ikke krever store investeringer.

Workshopen hos MIL i Grimstad 24. og 25. januar er tilrettelagt for personer som jobber i produksjonen i bedriften samt involverte ledere. Nordan har allerede gjennomført tilsvarende workshop, og tilbakemeldingen fra teknisk sjef Kenneth er klar: Workshopen var veldig nyttig!

Vi har fortsatt plass til deltakere fra et par bedrifter til. Benytt anledningen og bli med. Snarlig påmelding!

Les mer

Liv laga! Verdien av samarbeid i krevende tider.

11. – 12. mars er det duket for årsmøter for Agder Tresenter, Norske Trevarer Agder og InnoTre sin årlige klyngesamling i Kristiansand.

Nærmere info og invitasjoner kommer om ikke så lenge, men sett av tiden fra mandag 11. mars kl. 16:00 – tirsdag 12. mars kl. 16:00 i kalenderen allerede nå.

Å delta kan bli en lønnsom investering av tid som kan gi viktige gevinster fremover. Samlingen er åpen for både medlemmer og potensielle medlemmer.

Les mer om våre medlemmer og samarbeidspartnere

Spørsmål om lærlingeordninger eller muligheter for å bli lærebedrift?

Les mer og ta kontakt