Atle Aavik ny opplæringskonsulent

Roald Tønnesen har siden 2016 fulgt opp lærlinger og lærebedrifter for Agder Tresenter sitt opplæringskontor. For å sikre fortsatt god oppfølging fremover, og for å kunne satse ytterlige på rekruttering av nye lærebedrifter og nye lærekontrakter, var tiden nå inne for å styrke laget.

Roald Tønnesen har siden 2016 fulgt opp lærlinger og lærebedrifter for Agder Tresenter sitt opplæringskontor. I starten var det kun 4 aktive kontrakter, men bevisst satsing førte raskt til at flere bedrifter ønska lærlinger. Ved inngangen til 2020 var det 24 aktive kontrakter, og nå er antallet steget til det dobbelte av det igjen. 

For å sikre fortsatt god oppfølging fremover, og for å kunne satse ytterlige på rekruttering av nye lærebedrifter og nye lærekontrakter har Roald nå fått en ny medarbeider med på laget.

I starten av januar begynte Atle Aavik som opplæringskonsulent. Han er ansatt i Kristiansand lærlingesenter, men skal bruke ca 50% av tiden sin på oppgaver for Agder Tresenter sitt opplæringskontor. Resten av tiden skal han bruke på byggmesterforeningen og oppfølging av tømrerkontrakter.

Atle er oppvokst i Mandal. Etter noen år på sjøen i sin ungdom, gikk veien til Oslo, og deretter til Stavanger der han jobbet som tømrer. Etter hvert kom han tilbake til Mandal, der han nå bor sammen med familien. Med teknisk fagskole og pedagogikk i tillegg, gikk veien fra tømrerfaget til lærerjobb på Vg2 Tømrer. I januar var han klar for nye oppgaver, men han skal fortsatt ha fokus på yrkesfag og fagopplæring. 

Glad for å ha fått Atle med på laget

– Det er godt å få flere ressurser å spille på. Alte har en god faglig bakgrunn, og han har også en fin personlighet som gjør at han lett får den kontakten han skal ha, både med lærlingene og med bedriftene han skal følge opp.

Roald forteller at de fremover vil dele fagene og bedriftene litt mellom seg. Atle skal primært følge opp snekkerfagene, mens Roald skal følger opp trelastfag og produksjonsteknikk. Elles avtales oppfølging etter behov, og det vil legges vekt på hensiktsmessig fordeling ut fra bedriftenes behov, lokasjon m.m.

Godt i gang

Atle er godt i gang i ny jobb. Mange bedrifter har allerede hatt besøk av ham, og han har vært på flere skoler for å promotere mulighetene for elever som snart skal ta et valg ift. hva de skal søke på.

– Selv om mye av min faglige bakgrunn er relevant, så er jeg nå også i gang og leser meg opp på teorien for snekkerfaget. Bransjeorganisasjonen Norske Trevarer har snart klart et nytt digitalt teoritilbud som nå testes ut av flere. Det blir et bra tilbud som jeg etter hvert også kan anbefale for flere.

I tillegg til lærlinger som kommer rett fra videregående, ønsker flere og flere bedrifter også å ta i bruk muligheten for fagbrev på jobb-kontrakter for å formalisere kompetansen til de som har vært i jobb noen år, men som ikke har tatt fag- eller svennebrevet enda.

Flere aktuell fag

Kontoret skal legge til rette for lærlinger og kontrakter i de fagene medlemsbedriftene har behov for. Per nå har opplæringskontoret aktive kontrakter i følgende fag:

  • Logistikkfaget
  • Møbelsnekkerfaget
  • Produksjonsteknikkfaget
  • Snekkerfaget med fordypning: innredning, dør og vindu, eller trapp
  • Trebåtbyggerfaget
  • Trelast- og limtreproduksjonsfaget
  • Trevare- bygginnredningsfaget (nye kontrakter inngås i det nye snekkerfaget)
  • Tømrerfaget

Les mer

Spørsmål om muligheter som lærling eller lærebedrift? 

Ta gjerne kontakt med Roald eller Atle for en utfyllende prat for å vurdere fag og muligheter.