Opplæringskontoret

På denne siden vil både de som ønsker seg et fag- eller svennebrev og aktuelle lærebedrifter finne relevant informasjon. 

Flere veier til et fag- eller svennebrev

De fleste lærekontraktene inngås med ungdom som nylig har fullført Vg1 eller Vg2 på videregående, men det finnes flere muligheter. Noen jobber som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Da kan fagbrev på jobben- eller praksiskandidat-ordningen være et godt alternativ for å få formalisert kompetansen. 

I tvil om hva du skal bli?

Ved å velge yrkesfag på videregående får du mange muligheter til å jobbe med tre i fremtiden, fra tradisjonelle håndverksfag til maskinarbeid og styring av automatiserte prosesser. Og ofte en kombinasjon av dette. 

Bli bedre kjent med noen av mulighetene på vår Youtube-kanalEller les mer om: 

Aktuelle fag- og svennebrev 

Ved behov kan opplæringskontoret også organisere opplæring i andre fag som bedriftene har behov for, som eksempel kjemi-prosessfag, industrimekaniker, salg, kontor og administrasjon.

www.vilbli.no

Opplæringskontoret Agder Tresenter: Trenger flere lærebedrifter: – Vi må unngå at bransjen forgubbes 

Lærebedrift

For bedriftene er  medarbeidere med fag- og svennebrev en nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft. Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli godkjent som lærebedrift. Det er mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig. 

Tilskudd til lærebedriftene

Fylkeskommunen bidrar med økonomisk tilskudd. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor vil en del av tilskuddet dekke bistand til oppfølging.

Opplæringskontor i Agder

Ett av dem er Agder Tresenters opplæringskontor. Vi ønsker nye lærebedrifter velkommen til oss, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at deltakere i InnoTre er ikke forpliktet til å bruke vårt opplæringskontor. 

lærling Bosvik

Agder Tresenters opplæringskontor

  • har kontakt med videregående skoler og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger
  • tilrettelegger kontrakter for medarbeidere som ønsker å ta fagbrev på jobb
  • holder kontakt med lærlingene og bedriftene underveis i utdanningsløpet, påser at læreplanene blir fulgt og ordner formaliteter med kontrakter og oppmelding til fag-/svenneprøve

Ta kontakt om du ønsker å bli lærling, ta fagbrev på jobb eller om bedriften ønsker å bli lærebedrift. Bedrifter som har lærekontrakter som følges opp av opplæringskontoret må være medlemmer i organisasjonen

Aktuelt

Fagskolen i Agder – aktuelle kurs og fagtilbud

Digitale kurs hos Innovasjon Norge  

Digital Norway gratis e-læringkurs for å øke kunnskapen i en digital hverdag

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud. Administrerende direktør Dag Erik Heier i Igland Garasjen har tatt med flere ansatte på studier og forteller at de fikk mye ut av kursene.