Lars Husaas gir seg som daglig leder, men vil fortsatt stå på for rekruttering til bransjen.

Tre på Agders prosjektleder overtar som daglig leder for Agder Tresenter. Lars engasjeres videre i arbeidet rettet mot rekruttering og oppfølging av lærlingene.

Lars Husaas har siden våren 2020 vært engasjert som daglig leder for Agder Tresenter. Han har nå valgt å avslutte dette engasjementet. Maya Twedt Berli som er ansatt i Agder Tresenteret som prosjektleder for Tre på Agder overtok 1.1.2021 som ny daglig leder og vil i fortsettelsen ivareta begge rollene.

Lars fortsetter som sekretær for Norske Trevarer Agder. Om noen vil ha tak i Lars kan e-postadressen lars@agder-tresenter.no benyttes inntil videre. Han er også tilgjengelig på mobil 92032539. For kontakt med Agder Tresenter brukes post@agder-tresenter.no eller mobil 95970823.

Fortsatt engasjement for rekruttering og kompetanse

Lars har et stort hjerte for oppfølging av bedriftene og rekruttering av lærlinger. Styret er derfor takknemlige for at Lars også i 2021 vil bistå oss dette i arbeidet. Arbeid utføres i samarbeid med daglig leder og ikke minst; Roald Tønnesen i Kristiansand lærlingesenter, som også har hovedansvaret for opplæringskontoret og oppfølging av lærlinger for Agder Tresenter.

Økt satsing på rekruttering gir resultater

Ved nyttår hadde 18 av Agder Tresenter sine medlemsbedrifter til sammen 36 lærlinger. Dette er en betydelig oppgang fra noen år tilbake. Vi vet at flere er på vei, og det er bra. Samtidig vil vi gjerne bidra slik at enda flere bedrifter satser på fagopplæring. Les mer om mulighetene: Fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Martin Kleiveland - styreleder Agder Tresenter
Martin Kleiveland, fra Hansen & Justnæs: Ung og engasjert styreleder med fremtidstro på bransjen. Både han og resten av styret setter pris på Lars Husaas sitt engasjement for rekruttering.