Ny styreleder i Agder Tresenter

Årsmøtet i Agder Tresenter valgte 18. mars Dag Erik Heier, administrerende direktør i Igland Garasjen, som ny styreleder. Janne R. Werdal, salg- og markedssjef i Hamran, ble valgt til nestleder. Sammen med resten av det nye styret er de klare for videre satsinger.

Med seg på laget i det nye styret har de også: Kjetil Thomassen, fra Avigo, Steffen Torjussen, fra Røyrås Treindustri, Vidar Ørebek, fra Uldal, og Svein Erik Slåen fra Strai Kjøkken.

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon for trebransjen på Agder i 1994. Siden den gang er det gjennomført mange medlemsretta aktiviteter. Siden 1997 har opplæringskontoret også vært en del av virksomheten. Som mange andre opplevde dessverre også Agder Tresenter fallende interesse for lærlinger i en periode, men de siste årene er satsingen på rekruttering og kompetanse økt. Og bevisst satsing gir resultater.

Opplæringskontoret og økt satsing på lærekontrakter

Ved inngangen til 2021 fulgte opplæringskontoret opp 35 lærekontrakter. Antallet forsetter å stige inn året. Tradisjonelt har vi hatt flest lærlinger innen møbelsnekker og trevare- og bygginnredning, men både bransjen og kompetansebehovet endre og kontoret tilrettelegger derfor for de fagene bedriftene har behov for. Enten det er CNC-maskinering, produksjonsteknikk, trebåtbygger, trelastfag, logistikk eller annet.

Tre på Agder – en viktig satsing for Agder Tresenter

I 2019 påtok Agder Tresenter seg også ansvaret som prosjekteier for Tre på Agder. Tre på Agder har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Prosjektet er støttet av Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere. Sammen ønsker de å bidra til vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje.

Tre på Agder har per i dag rundt 60 virksomheter på deltakerlista. Av disse er 39 medlemmer i Agder Tresenter. Dag Erik Heier har siden november 2019 ledet prosjektstyret i Tre på Agder og blir nå styreleder i Agder Tresenter.

Dag Erik Heier. Foto: Igland Garasjen.

– Deltakerne i Tre på Agder trenger ikke være medlem i Agder Tresenter, men vi ser at interessen for medlemskap er økende. Det er bra. Som medlem kan man i større grad bidra til å påvirke organisasjonen og satsingen i ønsket retning. Fellesnevner er tre som råvare- og materiale. Virksomhetene har stor betydning for hele Agder, og gjennom økt samarbeid håper vi å bidra til ytterlige vekst. 

Styret vil i fortsettelsen jobbe tett sammen med ressursgruppene i prosjektet som består av mange representanter fra ulike bedrifter, både store og små, fra ulike deler av Agder og fra ulike deler av verdikjeden: Bioenergi, bygg og elementer, gulv, tak og vegg, innredning, møbler og interiør, sagbruk, last- og trevarer, skogbruk, søyler og rekker, trapp, list, dør, vindu, trefiber, papir og emballasje, eller trebåtbyggeri.

Les mer: