Nye samarbeidsavtaler

For å lykkes med målet om klyngestatus i det nasjonale klyngeprogrammet må vi spille på lag med flere aktører både regionalt og nasjonalt.

Positiv klyngeutvikling betinger samarbeid mellom mange aktører; etablerte bedrifter, gründere, universitet, høyskoler og forskningsinstitusjoner, kapital- og finansmiljø, virkemiddelapparat og andre klynger.

Høsten 2020 signerte vi samarbeidsavtale med Fagskolen i Agder. Nylig har vi også signert avtaler med

  • Mechatronics Innovation Lab (MIL)
  • UiA ved Handelshøyskolen og Fakultet for teknologi og realfag
  • WoodWorks! Cluster

Åpner muligheter

Maya Twedt Berli, daglig leder i Agder Tresenter og prosjektleder for Tre på Agder, trekker frem mulighetene som ligger i avtalene som nå er inngått. 

– Gjennom dem formaliserer vi samarbeidet med flere aktører som vil bidra til økt kompetanse, innovasjonsevne og verdiskaping i bedriftene som deltar. Sammen vil vi bidra til fornyelse og vekst i norsk næringsliv, og til  utvikling av attraktive innovasjonssystemer regionalt og nasjonalt.

– Samarbeidet med MIL er godt i gang, med flere pågående prosjekter. Videre er samarbeidet med Fagskolen i Agder godt i gang. Denne uken startet studenter fra flere av Tre på Agders deltakerbedrifter på den første modulen i bransjeprogrammet for treindustrien. 

– Det blir spennende å følge dem fremover. Vi ser også frem til oppstart av de andre fagmodulene bransjen har gitt innspill. 

Samarbeidsavtalen med UiA kan bli gull verdt både for enkeltbedrifter og for bransjen. Fakultetene vil bidra til økt kunnskap for trebasert næring og løfte tre som en bærekraftig ressurs. Bedriftene inviteres til å inngå direkte samarbeidsavtaler med fakultetene der det er grunnlag for det. Mindre bedrifter kan koble seg på samarbeidet gjennom Tre på Agders avtale. 

– Avtalen skal bidra til økt kjennskap om utfordringer og behov, samt økt dialog og gjensidig nytte i et praksisnært samarbeid mellom bedriftene i bransjen og UiA som utdannings-, kunnskaps- og forskningsaktør.

Samarbeid på tvers av regioner

– Sammen med WoodWorks har vi nylig sendt inn en prosjektsøknad til det nasjonale klyngeprogrammets nye ordning Pilot Hub-Node. Vi vet at konkurransen blir hard og vi kryssere fingrene for positivt utfall av søknaden. Men om vi ikke lykkes har vi uansett lagt grunnlaget for flere spennende prosjekter sammen fremover, avslutter Berli. 

Les mer om samarbeidsavtalene