Økt satsing på trelastfag – aktuelt for din bedrift?

Agder Tresenter har ansvar for rekruttering, lærlinger og oppfølging av lærekontrakter innen ulike fag som bransjen har behov for. Vi vurderer nå å styrke innsatsen for trelastfaget. Dette kan bli et positivt tilbud for flere av bedriftene i Tre på Agders nettverk.

Vi skal jobbe med tiltak som bidrar til utvikling av menneskelige ressurser og økt kompetanse i virksomhetene som deltar i samarbeidet. Vi har flere sagbruk i landsdelen; noen små og noen litt større. Fagkunnskap og kompetanse er viktig for alle virksomheter uavhengig av bedriftens størrelse. Vi jobber nå med muligheter for å kunne tilrettelegge et tilbud for å få gjennomført yrkesteoridelen som må gjennomføres før fagprøven kan tas.

«Dette kan bli en bra mulighet både for lærlinger som kommer rett fra videregående og for de som har jobbet noen år i bransjen og som har mulighet til å ta fagbrev på jobb.» Roald Tønnesen, opplæringsansvarlig Agder Tresenter.

Fagbrev på jobb er en relativt ny ordning der personer som allerede er i jobb kan få vurdert realkompetansen, få ytterlige opplæring på arbeidsplassen og ta fag- eller svennebrev på grunnlag av dette. Treteknisk institutt vurderes som faglig samarbeidspartner da de allerede har et bra opplegg for gjennomføring.

Aktuelt for din bedrift?

I så vil vi gjerne høre fra deg. Send en kort e-post med kontaktinfo til post@agder-tresenter.no så tar vi kontakt med utfyllende informasjon. Om det er stor nok interesse blant bedriftene vil vi jobbe videre med plan for et tilrettelagt Agder-tilbud.

Les mer

Emner

  • Produksjon av skurlast
  • Produksjon av høvellast
  • Treteknologi
  • Sortering av trelast
  • Maskiner og verktøy
  • Styrings- og reguleringsteknikk
  • Tørking og energiproduksjon
  • Bransjelære og kvalitetssikring