Salg og marked. Lyst til å lære mer? Hva er dine ønsketema?

Opptatt av SEO, markedsstrategi, kundereisen, salgsprosesser som virker, eller annet? Vi inviterer alle som jobber i/for trebasert næring i Agder til å melde inn ønsker og bidra med innspill slik at vi kan tilrettelegge flere interessante møteplasser fremover.

Ressursgruppa for omdømme og markedsføring ønsker innspill fra bedriftene slik at møteplassene som planlegges fremover blir interessante å delta. Digitale møteplasser er mest aktuelt nå. På sikt ønsker vi i tillegg å kunne møtes fysisk.

Vi inviterer derfor alle som jobber med salg og markedsføring i/for trebasert næring i Agder til å melde inn ønsker og å bidra med innspill. Vi har allerede noen forslag, men ønsker også innspill fra andre.

Vi har derfor opprettet et nettbasert skjema som vi håper du vil svare på. Der ønsker vi at du huker av for:

  • tema du har lyst til å høre mer om
  • tema du synes er interessant å diskutere med andre

I tillegg er du velkommen til å legge inn nye og andre tema om du har lyst.

Sammen bygger vi nettverk som skaper verdier!