TEMA

Omdømme og marked

Vi skal synliggjøre bransjen og bidra til å styrke omdømmet.

Sammen med faggruppene, som består av representanter fra medlemsbedriftene, tilrettelegger vi for faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Faggruppe Omdømme og marked

Leder: Tove Timenes, Strai kjøkken
Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted

I starten av prosjektet bidro ressursgruppa og deltakere fra andre bedrifter med innspill til logo, profileringsfilm, nett- og facebook-side for Tre på Agder. I tillegg ønsker vi at virksomhetene som deltar i nettverket skal sees! 

  • Medlemmene presenteres på vår nettside med logo og lenke til bedriftens egne nettsider.
  • Vi kan dele aktuelle saker om/fra bedriftene på Tre på Agders Facebook-side. Bedriftene inviteres til å sende oss tips om saker dere ønsker vi skal dele.
  • Bedriftene som ønsker det kan få bruke vår logo på sin egen nettside. Ta kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om dette er aktuelt for din bedrift.

Se alle deltakere / Bli med

Faglige møteplasser

Vi tilrettelegger faglige møteplasser for å dele erfaringer, ta opp aktuelle saker og for å bidra slik at bedriftene blir bedre kjent med hverandre. Vi tar gjerne i mot innspill om aktuelle tema dere ønsker å sette på agendaen. 

Sjekk ut aktuelle arrangementer og meld deg på

Spørsmål eller innspill? 

Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli på e-post eller telefon 95 97 08 23.