Roboten blir en ny kollega

Røyrås Treindustri i Finsland åpner dørene for en ny kollega. En spesiell robot skal gjøre arbeidet mer effektivt, og ikke minst gøyere og mindre belastende for bedriftens menneskelige medarbeidere.

– Vi ønsker at roboten skal bli en naturlig arbeidskollega til våre ansatte, og at det blir enkelt å flytte den rundt i bedriften etter behov, sier Andreas Lie, daglig leder i Røyrås Treindustri.

Siden 1987 har bedriften i Finsland produsert kasser og paller som brukes som treemballasje i industrien. I dag produserer de 30 ansatte ved Røyrås Treindustri nesten 2500 paller i døgnet, og med det er de blant landets ledende produsenter av treemballasje.

En rekke av prosessene er allerede automatisert, men det gjenstår likevel flere oppgaver som Lie nå håper skal bli robotisert.

– En del av arbeidsoppgavene som gjøres av mennesker i dag er både kjedelige og fysisk belastende, først og fremst fordi de er så monotone. Håpet er at roboten skal ta seg av noen av disse oppgavene og dermed avlaste kollegaene våre, sier han.

Nybrottsarbeid

I regi av Tre på Agder jobbes det nå med tiltak som skal øke kompetansen, utvikle menneskelige ressurser og implementere ny teknologi i trevareindustrien. Et av prosjektene som er i ferd med å rulles ut, er implementering av en såkalt kollaborativ robot. I første omgang skal den testes ut i noen av medlemsbedriftene, og en av dem er altså Røyrås Treindustri.

– Vi er heldige som får teste ut en slik robot, men jeg er allerede overbevist om at dette blir bra og klør følgelig i fingrene etter å komme i gang.

Det som skiller den kollaborative roboten fra annen automatisering som allerede blir benyttet i trevareindustrien, er at den er designet for å jobbe side om side med mennesker og avlaste de rutinepregede oppgavene som blant annet innebærer gjentakende løft.

– Vi har allerede automatisert en rekke oppgaver, som spikring, kapping og saging. Men dette er store, inngjerdede maskiner som har hver sine oppgaver. Den kollaborative roboten jobber mer i tospann med mennesker, og kan enkelt programmeres om og tas med fra oppgave til oppgave, sier han.

Det er Rocketfarm som leverer roboten, mens Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad har oppdraget med å sette opp tilpassede løsninger til bedriftene.

Ingen mennesker blir overflødige

Lie kaller den kollaborative roboten en ny kollega, og sier at der man tidligere måtte være to personer på en oppgave, kan man fremover klare det alene – sammen med roboten. Men han frykter likevel ikke at det blir mer ensomt på jobb, ei heller at ansatte skal bli overflødige.

– Nei, ingen mister jobben på grunn av dette, men det blir en lettere hverdag. Vi blir mer konkurransedyktige og mindre sårbare.

I dag blir for eksempel planker løftet manuelt fra pallen og over på høvelbordet, men dette er en typisk oppgave som roboten kan ta seg av, beskriver han.

En annen oppgave for roboten blir å stable palleben.

– I dag må vi har to personer på denne oppgaven; en som mater spikermaskinen som produserer ben, og en som stabler benene manuelt. Fremover kan vi nøye oss med en person ved spikermaskinen, så kan roboten ta stablejobben.

Mer konkurransedyktig bransje

En mer teknologisk implementering vil også gjøre bedriften hans mer attraktiv, tror han.

– Trevarebransjen har vært litt traust i den digitale utvikling, og vi er for eksempel langt etter bilindustrien. Men når vi nå satser mer på ny teknologi, blir vi også mer konkurransedyktige og mer attraktive som arbeidsplass.

Bilde: Røyrås på workshop hos MIL i Grimstad, foto Tre på Agder.

Fakta
I tillegg til Røyrås Treindustri skal Foss fabrikker, Igland Garasjen og Nordic Door teste ut den kollaborative roboten som er utviklet i samarbeid med MIL i Grimstad og Rocketfarm. Bedriftene har ulike produkter og produksjonsprosesser. Dermed vil testingen gi erfaringer som flere kan få nytte av i etterkant.

Les mer om Tre på Agders satsing på digitalisering

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli på e-post eller mobil 95 97 08 23.

Røyrås hos MIL