TEMA

Digitalisering

Vi jobber for økt kompetanse og bruk ny teknologi.

Sammen med faggruppene, som består av representanter fra medlemsbedriftene,  tilrettelegger vi for faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Faggruppe Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Olaug Sofie Telhaug, Hamran snekkerverksted
Gunnar Gabrielsen, Fibo

Kunnskap om muligheter og utvidet bruk av ny teknologi i både produksjon og administrasjon kan bidra til økt effektivitet og verdiskaping. Bedriftene har fått tilbud om å delta på flere tiltak for å se og vurdere potensialet for økt bruk av teknologi i egen produksjon. Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd til gjennomføring av prosjektene. 

Prosjekter

Data som ressurs ble gjennomført i samsamarbeid med Smart Inspection m.fl. Hamran Snekkerverksted, Rygene – Smith & Thommesen og Byglandfjord Sag deltok som case-bedrifter. I prosjektet har det vært fokus på: 

  • Å forbedre egen bedrift gjennom smart bruk av data
  • Ha overblikk – kontinuerlig oppdatert og bedre beslutningsstøtte
  • Strukturert og tilgjengelig data – et utgangspunkt for fremtidig suksesshistorier
  • Hvordan gamle data kan kobles med nye data
  • Omdømmebygging – deling og synlighet

Data som ressurs – casebedriftene er klare 

Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med MIL. Alfa Tre Sør, Byglandsfjord Sag, Fibo, Foss Fabrikker, Hamran Snekkerverksted, Igland Garasjen, NorDan, Nordic Door, Rygene-Smith & Thommesen, Røyrås Treindustri og PreTre har deltatt i prosjektet, gjennom: 

  • Workshoper hos Mechatronics Innovation Lab AS (MIL). Tema: Robotikk, Smart sensor teknologier, AI og Big Data.
  • Sjekk av produksjonsprosesser ute på bedrift: Level Up eller Level Up Spot sjekk. Etter sjekkene er det utarbeidet rapporter som gir bedriftene kunnskap og anbefalinger for veien videre.
  • Test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot. Røyrås Treindustri, Foss fabrikker og Igland Garasjen testet ut den kollaborative roboten som er utviklet i samarbeid med MIL og Rocketfarm. Testingen har gitt erfaringer som flere kan få nytte av i etterkant. 

I prosjektet har vi avdekket flere områder flere bedrifter ønsker å bli bedre kjent med løsninger for. I samarbeid med MIL følger vi derfor opp med en egen inspirasjons- og demonstrasjonsdag 20. oktober 2022

Les mer:

Spørsmål eller innspill?

Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli på e-post eller mobil 95 97 08 23.