Vi ønsker AT Skog velkommen inn i samarbeidet vårt

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. Fellesnevneren er tre som råvare- og materiale. Det nyeste skuddet på stammen er AT Skog.

Tre på Agder skal bidra til økt bruk av tre og trevarer fra Agder, inkludert fokus på økt bruk av lokale kortreise råvarer i produksjon.

AT Skog – Det nyeste skuddet på stammen vår

AT Skog er en medlemsbasert virksomhet, et samvirkeforetak, som samlet representerer over 9 000 skogeiere i Agder, Telemark, Rogaland og Vestland. AT Skog omsetter årlig nær 1,5 millioner m³ tømmer. De har 75 medarbeidere, og i tillegg er en stor del av virksomhetens egenkapital er investert i virksomheter knyttet til naturlige arbeidsfelt innen treforedlingsindustri, sagbruk og bioenergi.

Vi er glade for at AT Skog har tatt et aktivt valg og registrert seg som deltakere i Tre på Agder. Uten tre som råvare og ressurs har produksjonsbedriftene lite å fare med. Leverandører av tømmer til AT Skog forplikter seg til å drive bærekraftig og i tråd med fastsatte standarder.

Vi ønsker økt bruk av lokale kortreise råvarer

Flere av bedriftene i Tre på Agder ønsker å ta i bruk mer lokalt virke. En av dem som allerede har samarbeidet med AT Skog er Hamran Snekkerverksted da de var på jakt etter lokal eik som til slutt endte som inventar under havets overflate. Samarbeid som dette ønsker vi mer av! Les intervjuet med Trond Hamran på AT Skog sine nettsider.

Vi ønsker AT Skog velkommen inn i samarbeidet vårt, og ser frem til videre samarbeid!

Våre deltakere

Representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele. Mange av bedriftene er presentert med logo og lenke til bedriftenes egne nettsider på siden der vi presenterer deltakerne. Vi mangler fortsatt noen så om du oppdager at din bedrift mangler er setter vi pris på om du tar kontakt med oss på trepaagder@innotre.no.

AT Skog – med fokus på bærekraft, tradisjon og innovasjon: