TEMA

Bærekraft og sirkulære løsninger

Vi jobber for utvikling av bærekraftige og sirkulære løsninger.

Sammen med faggruppene, som består av representanter fra medlemsbedriftene,  tilrettelegger vi for faglige møteplasser og diskusjoner innenfor temaet. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Faggruppe Bærekraft og sirkulære løsninger 

Olav Eikeland, Huntonit
Trond Hamran, Hamran
Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Vi ønsker å tilrettelegge tiltak basert på fakta. Kartlegging av nå-situasjon står derfor sentralt før vi går videre med konkrete tiltak. Flere bedrifter ønsker seg mer bærekraftige løsninger knyttet til emballasje, avfall og sidestrømmer. 

Karlegging råstoff fra ombruksvirke

Vi er nå i gang med et forprosjekt for å kartlegge trevarebedriftenes behov for råstoff fra ombruksvirke, og mulige kilder til slikt virke.

  • Kartleggingen skal gi et grunnlag for å jobbe videre med konkrete verdikjeder på ombruksmaterialer.
  • Bedriftene og andre aktuelle aktører vil bli invitert til workshops i løpet av våren, for å diskutere mulige løsninger. 
  • Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norce, og er  støttet av Agder fylkeskommune.

Møbelsnekkere vil benytte brukte materiale

– Det er unødvendig at vi kun bruker nye materialer i produktene vi lager. Men vi trenger en ordning som gjør det mulig å både levere og kjøpe gjenbruksmaterialer, sier Ivar Grødal i Henriksen Snekkeri. De har også lansert muligheter for flere fellesprosjekter. Les mer

Miljøsertifiseringer og sirkulære løsninger

Hvordan møte miljøkrav i markedet og i større grad kunne levere på miljø- og krav til sirkulære løsninger i anbud/ tilbudsprosesser? Flere bedrifter har bidratt med innspill for å konkretisere behov og muligheter:

  • Miljøsertifisering – hva er riktig ordning for oss?
  • Returordning for gjenvinning
  • Leverandørdatabase som tilfredsstiller miljøkrav

Emballasje, avfall og sidestrømmer – potensiale for mer bærekraftig bruk?

Studentbedriften Yi2 – Young Industrial Innovators har bidratt til å få frem et faktagrunnlag for dette. De besøkte rundt 30 bedrifter, intervjuet, innhentet data og fått oversikt. Rapport Yi2 – Kartlegging for Tre på Agder 240920. Eventuelt videre tiltak/prosjekter vil bli vurdert fremover. 

Spørsmål eller innspill?

Kontakt rådgiver Liv Strand på e-post liv@innotre.no eller mobil 48 25 86 95.