TEMA

Bygg i tre

Vi bygger relasjoner, utvikler nettverk og legger til rette for erfaringsdeling som skaper verdier.

Sammen med faggruppene, som består av representanter fra medlemsbedrifter og samarbeidspartnere, tilrettelegger vi faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Faggruppe Bygg i tre

Kristin Vedum, Tredriver Agder
Gunnar A. Aanesland, Aanesland fabrikker
Tor Øystein Michaelsen, Massivtre / Kl-tre nettverket
Jan Lindal, Lindal Gruppen
Preben Aanensen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Henrik K. Nielsen, institutt for ingeniørvitenskap UiA

Tre er et bærekraftig materiale, og det er en villet politikk å satse på økt trebyggeri, enten det gjelder nye bygg, eller rehabilitering. Det er mange ledd i et byggeprosjekt; bestillere, rådgivere, entreprenører, arkitekter m.fl. Flere av Tre på Agders deltakerbedrifter er leverandører og sentrale i forhold til sluttprodukt.

Vi ønsker å bidra til økt

  • dialog og samarbeid på tvers (fra råvarer til ferdige bygg) 
  • fokus på felles utfordringer herunder standardiseringer, krav, sertifiseringer og dokumentasjon  
  • fokus på forskning og utvikling, kunnskapsdeling og kompetansebygging på tvers av fagmiljøene 

Aktuelt – les mer

Ta gjerne kontakt om du har innspill eller spørsmål om å bygge i tre.