Byglandsfjord Sag satser på framtida

Med 28 årsverk er ikke Byglandsfjord Sag blant de største i nettverket vårt, men la det ikke være tvil; Dette er en bedrift med stor betydning i lokalsamfunnet sitt.

I Tre på Agders nettverk av bedrifter finner vi både små og mellomstore bedrifter. Med 28 årsverk er ikke Byglandsfjord Sag blant de største, men om vi ser på årsverkene relatert til innbyggertall så har bedriften stor betydning. Antallet tilsvarer nemlig hele 2,4 % av innbyggerne i Bygland kommune. Selv om noen av medarbeiderne pendler betyr positiv utvikling for bedriften trygge arbeidsplasser og viktige inntekter til kommunen.

Flinke folk er en forutsetning 

Daglig leder Per Arne Teslo er en av dem som pendler. Han bor i Vennesla, og er ingeniør med treteknisk utdannelse fra Gjøvik. Han har tidligere jobbet hos Huntonit og Glencore, og tok med seg verdifull erfaring fra industrien da han startet som daglig leder i Byglandsfjord Sag for omtrent to og et halvt år siden. Han har grunn til å være stolt over resultatene så langt. Pilene peker i riktig retning.

– Vi er en liten administrasjon, men har flinke folk i produksjonen. Det jobbes to skift, og vi har fleksible medarbeidere som virkelig står på. De har stor kunnskap om det det holder på med, og er samtidig åpne for nye tanker og måter å løse oppgaven på.

Kortreiste råvarer og samarbeid i landsdelen

Byglandsfjord Sag bruker i hovedsak lokalt virke fra Setesdal i sin produksjon. Det er positivt for regionen. De har fokus på å utnytte råvarene maksimalt. Og det som ikke ender opp som ferdige produkter på saga blir råvarer hos andre. Kundene er både andre bedrifter i landsdelen, men også byggvarekjeder som selger materialer videre til sluttbrukere.

Per Arne er opptatt av utvikling, forbedring i flyt- og arbeidsprosesser og av å se muligheter for bruk av ny teknologi som kan bidra til å effektivisere prosessene. Og han er opptatt av samarbeid med andre – på tvers av verdikjeder og miljøer:

– Vi har mye å lære av hverandre. Og vi må heller ikke være redde for å dele. Å delta aktivt i et samarbeid som Tre på Agder lønner seg. Vi utvikler og bygger nettverk, deler erfaringer og henter inspirasjon. Dette er absolutt noe flere bedrifter bør benytte seg av!

Det handler om å være med der det skjer

Per Arne bidrar definitivt til utvikling av Tre på Agder. Som medlem i ressursgruppen for digitalisering er han med på å sette agendaen for hva vi skal jobbe med. I høst har vi prioritert prosjekter i samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL). Et tilbud Byglandsfjord Sag selv har benyttet seg av.

– Workshopene hos MIL er både lærerike og inspirerende. Utviklingen går fort og selv om vi har deltatt på tilsvarende før så er det stadig ny teknologi vi bør bli bedre kjent med.

Seinere i høst kommer MIL til Byglandsfjord for å gjennomføre en sjekk av utvalgte produksjonsprosesser, og vi gleder oss til å se på anbefalingen de kommer med i etterkant. Kanskje resultatet blir nye investeringer i Bygland.

Vi ønsker Byglandsfjord Sag lykke til med videre utvikling, og gleder oss til å følge dere videre!

Tre på Agder aktuelt for din bedrift? Les mer

Deltakere Tre på Agder

Byglandsfjord Sag – på vei mot framtida.
Per Arne i aksjon på labben – programmering av robot for flytting av treemner.
Lett som en lek å programmere når brukervennlighet er satt i fokus.
Per Arne Teslo - daglig leder hos Byglandsfjord Sag