– Vi gleder oss over positiv medlemsutvikling, og har plass til flere

- Både bedrifter i bransjen og andre er velkommen til å bli aktivt med. Som medlem kan man i større grad påvirke organisasjonen og satsingene i ønsket retning. Samtidig viser man vilje til felles satsing, sier styreleder Dag Erik Heier.

Som prosjekteier for Tre på Agder jobber Agder Tresenter for sikre det organisatoriske grunnlaget for videre satsinger. Interessen for medlemskap er økende.

Daglig leder, Maya Twedt Berli, gleder seg over positiv utvikling. – Det er inspirerende å oppleve økende engasjementet fra bedriftene.

– Bare i løpet av de siste månedene har vi fått fire nye kraftige skudd på stammen. Og det er supert å få ønske Rygene – Smith & Thommesen, Alloc, AT Skog og Byglandsfjord Sag velkommen inn som nye medlemmer.

Sammen med øvrige medlemmer er de viktige bidragsytere, både i organisasjonen og i klyngeprosjektet Tre på Agder.

– Samtidig ønsker vi flere aktører med som medlemmer. Dette gjelder både kjernemedlemmer og andre.

Bærekraftig bruk av skog- og treressurser gir grunnlag for økte miljømessige gevinster, vekst i antall arbeidsplasser og økt verdiskaping. Økt samarbeid på tvers, og større bredde i medlemsmassen, vil bidra til at vi i enda større grad, kan ta ut utviklings- og vekstpotensialer.  

Rundt 60 bedrifter fra skog- og trebasert næring har deltatt på tiltak og aktiviteter i Tre på Agder-regi, av disse er nå 44 medlemmer i Agder Tresenter.

– Vi vet at noen tror de er medlemmer, uten å være det. Det er for så vidt ikke så rart. Vi forstår at det er lett å bli forvirret i en travel arbeidshverdag, der mange får e-poster fra flere ulike tre-adresser i Agder. Det kan derfor være fint å bidra til å oppklare litt.

Tre på Agder

 • Et klyngeutviklingsprosjekt som jobber for vekst og økt verdiskaping i skog- og trebasert næring. Har som mål å bli en del av det nasjonale klyngeprogrammet.
 • De som deltar i prosjektaktivitetene omtales som deltakere.
 • Deltakerne bidra med egeninnsats i form av timer på de tiltakene og prosjektene de deltar i, i tillegg til egenandeler som faktureres.
 • Deltakerne i Tre på Agder er ikke forpliktet til å være medlem i Agder Tresenter.
 • Deltakere som ikke er medlem i Agder Tresenter må betale høyere egenandeler for prosjektaktiviteter enn det medlemmer må betale.

Agder Tresenter

 • Er en medlemsorganisasjon, ledes av et engasjert styre som brenner for økt samarbeid og vekst i næringen.
 • Driften finansieres gjennom medlemskontingent, serviceavgift, egenandeler på konkrete tiltak, samt ulike tilskudd.
 • Både bedrifter i skog- og trebasert næring, og andre relevante aktører, som; leverandører, organisasjoner, utviklingsaktører, utdannings- og forskningsinstitusjoner, kan være medlem. Les mer om medlemskap. 
 • Er tilrettelegger og prosjekteier for Tre på Agder. Det vil si: organisatorisk, juridisk og økonomisk ansvarlig, for både hovedprosjekt og for ulike delprosjekter under Tre på Agder-satsingen.
 • Driver opplæringskontor for trebasert næring. Jobber med rekruttering og bistår lærebedriftene med oppfølging av kontrakter og lærlinger. Lærlingetilskuddet finansierer denne delen av virksomheten. Medlemmene i Agder Tresenter er ikke forpliktet til å bruke opplæringskontoret, men vi bistå gjerne flere bedrifter i dette viktige arbeidet. Bedriftene som har lærlinger via tresenterets opplæringskontor er forpliktet til å være medlem.
 • Agder Tresenter er medlem i NHO, og er tilknyttet både Norsk Industri og Byggenæringens landsforening (BNL).
 • Medlemmene i Agder Tresenter er ikke forpliktet til å være medlem i NHO eller andre bransje- / arbeidsgiverorganisasjoner.

Norske Trevarer Agder (NTA)

 • Et lokallag under bransjeforeningen Norske Trevarer, som er tilknyttet BNL og NHO. 
 • Lokalforeningene arrangerer møter og samlinger, er organisert som selvstendige enheter og med eget lokalt styre.
 • Martin Kleiveland fra Hansen & Justnæs er styreleder, og Preben Agderbo er sekretær for lokalforeningen i Agder. Kontakt lokallaget. 
 • Medlemskap i lokallaget medfører automatisk medlemskap i hovedorganisasjonen Norske Trevarer (NT), og forplikter medlemskap i en eller flere arbeidsgiverforeninger som NT til enhver tid er medlem av.
 • NTA er medlem i Agder Tresenter. Medlemmene i NTA er ikke forpliktet til å være medlem i Agder Tresenter, men flere har valgt å ha medlemskap i begge organisasjonene. Tilsvarende gjelder også andre bedrifter som er medlem i andre bransjeorganisasjoner i NHO.

Les mer og bli medlem i Agder Tresenter

Eller kontakt daglig leder, Maya Twedt Berli på e-post eller telefon 95 97 08 23 om du har spørsmål eller behov for utfyllende informasjon. 

Artikkelbilde: Brukt med tillatelse fra AT Skog