Vg2 Treteknikk – gir læreplass og jobbmuligheter øst i Agder

I samarbeid med bedrifter i regionen har vi over tid jobbet aktivt med innspill til fylkeskommunens tilbud for trefagene. Fra å kun ha 15 plasser på Vg2 Treteknikk i Kristiansand i Agder, er det nå vedtatt at de setter i gang et nytt Vg2-tilbud i Tvedestrand høsten 2023 dersom det er nok søkere. Dermed er første milepæl nådd.

Nytt Treteknikk-tilbud gir muligheter 

Nå gjelder det at elevene som skal søke skoleplass vet at tilbudet finnes, og at bedriftene trenger fagfolk fremover. I forkant av søknadsfristen 1. mars samarbeider klynga derfor med bedrifter i regionen, Agder Tresenter sitt opplæringskontor og skolen for å synliggjøre aktuelle fag, muligheter for spennende oppgaver og potensielle utplasserings- og lærlingeplasser fremover.

1. februar møtte 10 bedriftene i regionen elever fra både Tvedestrand, Sam Eyde og Dahlske, på en felles minirekrutteringsmesse på Tvedestrand videregående skole. Bedriftene jobber innenfor et stort spenn av oppgaver, og det finnes mange muligheter for ungdommer som ønsker seg læreplass og på sikt fast jobb i trebaserte bedrifter i regionen.

Bedriftene de beste ambassadørene!

De forteller gjerne om muligheter for interessante og attraktive jobber.  Vi oppfordrer derfor de som har spørsmål om hva det vil si å jobbe her eller der til å ta direkte kontakt dem. 

 • Bergene Holm
 • Bosvik
 • Gjeving Trevarefabrikk
 • Henriksen Snekkeri
 • Nansen Interiør
 • Risør Trapp
 • Risør Trebåtbyggeri
 • Solfjeld
 • Terna Snekkeri
 • Trevaren Eydehavn
 • Vegårshei Trappeverksted
 • Vegårshei Trevare
 • Visedal Snekkerverksted Vindfjell
 • +++

Trude har vært lærling hos Henriksen Snekkeri. Nå har hun både drømmejobben og fast jobb i bedriften. 

Nikolai har vært lærling hos Bergene Holm. Der har de også ledige læreplasser fremover!

Filip har vært trebåtbyggerlærling i Kristiansand.  Han angrer ikke! Båtbyggerfaget er også aktuelt i østre del av Agder.

Treteknikk gir muligheter

Ved å velge Treteknikk på Vg2 får du mange muligheter til å jobbe med tre i fremtiden, fra tradisjonelle håndverksfag til maskinarbeid og styring av automatiserte prosesser. Og ofte en kombinasjon av dette.

Bli bedre kjent med noen av mulighetene på Tre på Agders Youtube-kanal. Eller les mer om:

Kort om utdanningsløpet og muligheter

Vg1 Bygg og anleggsfag, deretter Vg2 Treteknikk (Tvedestrand eller Tangen Vgs), for så å gå videre på Vg3 / Lære i bedrift. Faget gir flere ulike yrkesveier videre:

Snekkerfaget med fordypningsvalg Læreplan for faget

  • Dør/vindu
  • Trapp
  • Innredning

Trelast- og limtreproduksjonsfaget med fordypningsvalg Læreplan for faget

  • Konstruksjonslimtre
  • Limtreplater og komponenter
  • Høvellastproduksjon
  • Skurlastproduksjon

Muligheter for kryssløp

 • Industrisnekker, Trebåtbyggerfaget og  Møbelsnekkerfaget.

Spørsmål?

Kontakt med Maya på mobil 95970823 eller send en e-post til post@agder-tresenter.no