Rekruttering – de beste kommer sjelden av seg selv

– Det er både viktig og bra at ungdom som Nikolai velger oss, sier Thomas Rosseland, lærlingeansvarlig hos Bergene Holm i Åmli. Mange av bedriftene har behov for flinke fagfolk fremover. Det er konkurranse om de beste, og de kommer ikke av seg selv.

For å bidra til vekst og økt konkurransekraft for næringen skal Tre på Agder jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering . Vi jobber opp mot både videregående skoler (fylkeskommunen), fagskolen og universitetet for å styrke tilbud som næringen har behov for, og vi jobber for å utvikle og å bidra til økt samarbeid mellom skole og bedrift.

Et virrvarr av tilbud – og ikke lett å velge!

Elevene på 10. trinn i ungdomsskolen har et omfattende tilbud å velge mellom når de skal søke Vg1-plass. Trebasert næring rekrutterer lærlinger fra ulike programområder, og det er et bredt Vg1-tilbud i Agder som kan føre frem til læreplasser i bedriftene.

Primært rekrutterer bransjen fra programområdene: Bygg- og anleggsteknikk samt Teknologi- og industrifag, men i tillegg kan naturbruk samt Håndverk, design og produktutvikling være aktuelt for noen. Vg2-tilbudet er langt smalere, og dessverre er det mange skoler som har lite fokus på trebasert næring når de skal synliggjøre bredden og muligheter på Vg2 og Vg3 (læreplass) for for elevene sine.

Bedriftene må på banen

Det er lett å forstå at både elever, foreldre og rådgivere er forvirret. Og desto viktigere blir det derfor at bedriftene og mulighetene i bransjen synliggjøres for potensielle fremtidige medarbeidere.

Kontakt med ungdomsskolen(e) og videregående skoler i nærområdet

  • Inviterer dere selv ut for å informerer, eller invitere elever, rådgivere og foreldre til å besøke bedriften for å se og høre mer om mulighetene! Et par timers innsats kan være en viktig investering og gull verdt for framtida.
  • Bidra slik at lærerne kjenner til bedriften.
  • Ta i mot elever på utplassering fra Vg1 og Vg2

Bruk bedriftens sosiale medie-kanaler bevisst for å synliggjøre hvilke fagfolk dere har behov for

  • Noen 15 sekunders klipp med glimt av bra produkter og flinke folk i produksjonen kan gjøre susen

Spill på de ansatte, de er ofte de beste ambassadørene

  • Få dem til å dele gode øyeblikk og historier fra arbeidshverdagen med andre, når de møter folk enten det er fysisk og digitalt. Foreldrene er viktig, og mange av dem treffer dere på Facebook eller Instagram, og om ikke bedriften er på TikTok, så er kanskje lærlingen eller andre unge medarbeidere der…

Tenk langsiktig. Rekruttering tar tid. Vær åpen og positiv til å ta i mot elever i arbeidsuke, utplassering fra videregående eller utplassering via andre aktører. De du minst ante, kan være gull og bli blant bedriftens flinkeste og mest lojale medarbeidere!

Les mer om lærlingeordningen og muligheter for å bli lærling eller å bli lærebedrift.

– Vi er en høyteknologisk fabrikk og avhengig av dyktige industrimekanikere, sier fabrikksjef Elisabeth Lunden Berli. Dersom alt går etter planen får Daniel Madsen fagbrevet til våren.
– Jeg får utfordret den kreative siden min, men synes samtidig at det er spesielt moro å jobbe med den siste finishen som gjerne er lakkering, sier Vilde Drange.
Lærling Filip Udø og veileder Håkon Danielsen er skjønt enige: Trebåtbyggerfaget er verdt å satse på!
Nikolai - Bergene Holm