Kan materialvalg i bygg påvirke helsen vår?

Vi oppholder oss så mye som 90 % av livet innendørs. Vil ikke da materialene i omgivelsene våre påvirke både trivsel og helse?

Mange har sikkert erfart at de får en bestemt følelse i bestemte rom eller bygg? Hvorfor er det sånn? Finnes det forskning om materialenes betydning for helsa? Kan det hende at vi reagerer forskjellig på ulike materialer? Hva er egentlig naturlige materialer og finnes det egentlig unaturlige materialer?

Slike spørsmål var utgangspunktet for at InnoTre ville gjøre seg bedre kjent med forskning om trebruk i innemiljø og helseeffekter. Med hjelp fra Kaja Aamodt Heltorp og Anders Q. Nyrud, begge fra NMBU, har vi fått en solid gjennomgang av forskningsbasert litteratur. Her publiserer vi deres rapport, slik at alle interesserte kan fordype seg, bli inspirert til å få mer kunnskap, og kanskje like viktig, få flere spørsmål.

Kort fortalt: Det er mange mulige positive helseeffekter av trebruk, men den forskningsbaserte kunnskapsbasen er ikke solid nok til å trekke endelige konklusjoner om flertallet av effektene. Som ellers i forskningens verden, er en av konklusjonene at vi trenger mer kunnskap for å kunne svare på alle spørsmålene. Men her er i alle fall en samling av relevant forskning, som til sammen kan gi oss noen svar og en tydelig pekepinn.

På et område er forskningen ganske konsistent. Resultater fra persepsjonsstudier viser at tre oppfattes som naturlig, sunt, hyggelig, varmt, behagelig, og komfortabelt. Resultater fra preferansestudier viser at heltre systematisk foretrekkes fremfor andre materialer og over tre-kompositt produkter.