Samarbeid for økt konkurransekraft

Med tre som bærekraftig ressurs

Aktuelt

Arrangementer

21/05
Teams. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke.
22/08
Havglimt leirsted, Ytre Ulvøya i Høvåg
25/11
Teams. Alle påmeldte vil få tilsendt lenke.

Prosjekter

Utdanning, jobb og karriere

Tre er et bærekraftig og spennende materiale med mange muligheter. Det er miljøvennlig. Det kan fyres med, det kan brukes i kombinasjon med andre råvarer, det kan formes og det kan bygges med. Det kan benyttes til stort eller smått, og det kan gjenbrukes. Å jobbe med tre er mangfoldig. Så enten du er opptatt av håndverk, teknologi, design, salg og marked, strategi, økonomi eller annet så er det mange muligheter i bransjen.

Lærling ©Henriksen Snekkeri

Deltakere

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i InnoTre. Fellesnevner for bedriftene er tre som råvare- og materiale. Bedriftene representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele.

Henriksen snekkeri